OPŁATY ZA POBYT DZIECI W PRZEDSZKOLU

Od stycznia 2013r. macie Państwo możiwość uiszczania opłat za przedszkole na poniższe konta:

86 8001 0005 2001 0007 9947 0001 (opłata za żywienie - dokonujemy z góry do 10-go)

32 8001 0005 2001 0007 9947 0003 (opłata za pobyt dziecka w przedszkolu - dokonujemy z dołu do 10-go)

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie w sprawie rekrutacji 2016/2017

Zasady rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

 

Druki do pobrania są na stronie: BIP P – 3

www.przedszkolenr3.przedszkola.net.pl

www.oswiata-otwock.pl

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   

Brak Oferty