Zapytanie ofertowe

Zapraszam do złożenia oferty dotyczącej

malowania pomieszczeń piwnicznych w Przedszkolu Nr 3 w Otwocku, ul. Jodłowa 14.

Zamawiający:

Przedszkole Nr 3

Ul. Jodłowa 14

05-400 Otwock

tel./fax: 22 77929 84

e – mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszam do złożenia oferty

Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Otwocku, ul. Jodłowa 14 jako zamawiający, zaprasza  Państwa do złożenia oferty w ramach rozeznania cenowego w trybie zapytania o cenę  zgodnie z art.  69-73 ustawy z dnia  29  stycznia  2004 -  Prawo o zamówieniach publicznych. 

Przedmiotem zamówienia jest "Remont pomieszczeń piwnicznych" zgodnie z załączonym przedmiarem i zakresem robót.

 Załączony przedmiar robót ma charakter orientacyjny i nie stanowi podstawy do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji w lokalu i dokonał własnego obmiaru robót.

Ofertę należy przesłać w terminie 02.09.2019r. do 18.09.2019 na adres:

Przedszkole Nr 3, Otwock, ul. Jodłowa 14

przesłać e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 lub złożyć osobiście w siedzibie    Przedszkola Nr 3 w Otwocku

Wymagania:

1. Termin wykonania robót - 01.10.2019 do 30.10.2019

2.  Charakter prac:

- oczyszczenie ścian,

- uzupełnienie ubytków w ścianach,

- zagruntowanie ścian i sufitów specjalnym preparatem gruntującym,

- malowanie ścian i sufitu ok.550 m2,

Wszelkie pytania należy kierować od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 do dyrektora Przedszkola Nr 3 w Otwocku, ul. Jodłowa 14 pod nr tel. 22 77929 84

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

W toku badania i oceny ofert, zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 

OPŁATY ZA POBYT DZIECI W PRZEDSZKOLU

Od stycznia 2013r. macie Państwo możiwość uiszczania opłat za przedszkole na poniższe konta:

86 8001 0005 2001 0007 9947 0001 (opłata za żywienie - dokonujemy z góry do 10-go)

32 8001 0005 2001 0007 9947 0003 (opłata za pobyt dziecka w przedszkolu - dokonujemy z dołu do 10-go)

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie w sprawie rekrutacji 2016/2017

Zasady rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

 

Druki do pobrania są na stronie: BIP P – 3

www.przedszkolenr3.przedszkola.net.pl

www.oswiata-otwock.pl

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   

Przedszkole nr 3 poszukuje nauczyciela wychowania przedszkolnego na 1/2 etatu, 13/25