Pani Monika Calka - Przewodnicząca Rady Rodziców

Pan Cezary Majewski - Zastępca Rady Rodziców

Pan Przemysław Skoczek - Sekretarz

Członkowie Rady Rodziców:

Pani Katarzyna Papiewska

Pani Aldona Pleskot