Bilans za rok 2018

Rachunek zysków i strat 2018

Zmiany w funduszu jednostki

Informacja dodatkowa nr 1

Informacja dodatkowa nr 2